مدیریت ایمنی: به ايمني فکر کنيد.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

اصول پرواز Theory of flight

هر هواپیمایی که در حال پرواز باشد بر آن چهار نیروی بسیار اساسی وارد می شود:

Theory of flightنیروی برا یا بالا برنده

نیروی تراست یا همان نیروی موتور

نیروی وزن (جاذبه)

نیروی پسا یا پس کشنده [...]

کنترل پرواز یک هواپیما

سه محور اصلی چرخش هواپیما محور عمودی، محور طولی و محور عرض می باشد.

محور عمودی، محوری است که درست از نقطه وسط هواپیما از بالا به پایین کشیده می شود. چرخش حول این محور باعث به چپ یا راست حرکت کردن دماغه هواپیما می شود که اصطلاحاً به آن YAW می گویند.

محور طولی، محوری است که در طول هواپیما و از دماغه تا انتهای آن کشیده می شود. اگر چرخشی را حول این محور در ذهنتان تصور کنید باعث بالا رفتن ی بال و پایین افتادن دیگری می شود که همان دور زدن هواپیماست و اصطلاحاً دورزدن یا ROLL نامیده می شود.

محور عرضی، محوری است که در عرض هواپیما و از نوک یک بال تا نوک بال دیگر کشیده می شود. چرخش حول این محور باعث بالا رفتن یا پایین آمدن دماغه هواپیما در نتیجه صعود یا نزول هواپیما می شود که اصطلاحاً به آن PITCH یا پیچ می گویند.

تماس با ما

آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد

شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش

تلفن: 02144631383

شماره فاکس: 02189776959

ایمیل: info[at]koushakish[.]com

+ آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 18 مهر 2017 1:03:09 ب ظ .