مدیریت ایمنی: ايمني اصل ضروري از اشتغال به شمار مي رود.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

لودشیت، تریم شیت و لود پلن

لود شیت تریم شیت لودپلن

به منظور ارایه مطلوب ترین طرح بارگیری یک هواپیما چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ایمنی، واحد لودکنترل برای هر پرواز معین اقدام به تکمیل فرم های لودشیت، تریم شیت و لود پلن می نماید که در این مطلب به معرفی آن می پردازیم. [...]

لودشیت Loadsheet

یک برگه لود شیت حاوی کلیه اطلاعات وزنی در مورد هر پرواز بوده که واحد لود کنترل در نهایت پس از انجام محاسبات وزنی، اوزان واقعی محاسبه شده هواپیما را در سه حالت بدون سوخت ZFW پرواز و بلند شدن TOW و وزن فرود LW را با حداکثر مجاز این اوزان که توسط کارخانه سازنده هواپیما مشخص شده است مقایسه می کند. در نهایت همیشه اوزان واقعی باید از مقدار حداکثر مجاز خود کمتر باشد.

اوزان مختلف زیر در محاسبات لود شیت در نظر گرفته می شوند:

  • وزن خشک هواپیما
  • وزن سوخت پرواز
  • وزن سوخت مصرفی
  • اوزان مسافرین، جامه دان بار و پست
  • حداکثر وزن هواپیما بدون سوخت، موقع برخاستن و فرود

تریم شیت Trim Sheet

برگه بالانس و تعادل وزنی هواپیما که با توجه به میزان مسافرین، سوخت، جامه دان، بار و پست هر پرواز و نحوه استقرار آنها در قسمت ها و موقعیت های مختلف کابین و انبار هواپیما محاسبات مختلف انجام شده و باید محاسبات وزنی انجام شده بطور گرافیکی در محدوده مجاز مرکز ثقل هواپیما Safe Range Trim CG Limit قرار بگیرد.

لود پلن

واحد لود کنترل با توجه به تعداد مسافر و بار پرواز و با توجه به قوانین حمل هر یک از کالاها و محدودیت های سطحی، خطی، ترکیبی، تراکمی و.. هر یک از هواپیماها و برای به دست آوردن شرایط وزنی و تعادلی مناسب، اقدام به تهیه لود پلن برای بارگیری هر پرواز می نماید.

در لود پلن شما می توانید نمایی از انبارها، موقعیت های بارگیری و درهای انبار را ببینید. همچنین در مورد پروازهای چند لگه، رعایت تقدم بارگیری به نحوی که در اولین مقصد مجبور به جابه جایی یا تخلیه و بارگیری مجدد نباشیم و همچنین پس از تخلیه لود ایستگاه اول، هواپیما از وضعیت تعادلی مناسبی برخوردار باشد است.

لودکنترل محل قرار گیری هر یک از بارها را در لود پلن پرواز مشخص می نماید و واحد رمپ کنترل طبق لود پلن پرواز به وسیله کارمندان و کارگران آموزش دیده اقدام به بارگیری هواپیما می نمایند.

تماس با ما

آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد

شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش

تلفن: 02144631383

شماره فاکس: 02189776959

ایمیل: info[at]koushakish[.]com

+ آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 18 مهر 2017 1:03:09 ب ظ .