مدیریت ایمنی: آيا مي دانيد شوخي هاي خطرناک در محيط کار يکي از مهمترين عوامل ايجاد حادثه است.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

بخشی از مقررات پذیرش جامه دان همراه مسافران

BAGGAGE CHECK-IN

حتی المقدور از پذیرش بسته های غیر ا ستاندارد مانند بسته های شکستنی،گونی پیچ، کارتن ها، بسته های ابزار آلات و لوا زم یدکی ، اوراق بانکی، پول، طلا، جواهرات، مدارک و نمونه ها، و سایر وسایل غیر از جامه دان مسافر خوداری بعمل آورده و در صورت عدم اظهار مسافر نسبت به محتویات بسته و همچنین اجبار به حمل بسته مسافر ضمن استفاده ا ز تگ محدودیت به مسافر یادآور شده شرکت هیچگونه مسولیتی درقبال خسارت دیدن این گونه بسته ها نخواهد داشت.

از پذیرش بسته های بیش از 32 کیلو گرم ، صندوقهای چوبی وفلزی ، بسته های تحت فشا ر ، فاسد شدنی و مصالح ساختمانی و هر گونه وسایلی که باعث خسا رت رسیدن به جا مه دان مسافرا ن دیگر گردد خودداری شود. این گونه بسته ها میبا یست از طریق قسمت بار و با صدور بار نامه پذیرش شوند.

در مورد محتویا ت داخل بسته مسافر فقط به اظهارات مسافر اکتفا گردد.

منبع: فصل اول GOM خدمات مسافر

تماس با ما

آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد

شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش

تلفن: 02144631383

شماره فاکس: 02189776959

ایمیل: info[at]koushakish[.]com

+ آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 18 مهر 2017 1:03:09 ب ظ .