مدیریت ایمنی: اگر نمي دانيد ، سؤ ال کنيد .

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

سوختگیری با مسافر

Fuelling with passenger on boardسوختگیری و تخلیه سوخت به همراه سوار شدن و پیاده شدن و یا همراه مسافر مجاز است در صورتی که قوانین زیر ر عایت شده باشد:

توسط مقامات فرودگاه منع نشده باشد. [...]

 

یک نماینده واجد شرایط در موقعیت تعیین شده حضور داشته باشد، این نفر باید با دستور العمل های اضطراری، اطفائ حریق، مکالمات با خلبان و عملیات تخلیه آشنا باشد.

ارتباط دو جانبه بین فرد مسئول سوختگیری و نفر واجد شرایط داخل هواپیما وجود داشته باشد. این ارتباط می تواند از طریق خطوط داخلی هواپیما برقرار شود.

فرد مسئول باید شروع و خاتمه عملیات سوختگیری را به خلبان اعلام کند.

خودروی سوختگیری نباید در مسیر سوار و پیاده شدن مسافرین پارک کند.

تجهیزات فعال اطراف هواپیما باید طوری بایستند که خطر و مانعی برای خودروی سوختگیری نباشد.

موانعی در راهروهای کابین هواپیما گذاشته نشود.

زیر درب هایی که برای خروجی انتخاب شده موانعی گذاشته نشود.

اگر از جت وی استفاده می شود درب منتهی به ترمینال بسته نباشد.

اگر از جت وی استفاده نمی شود پله ها و دیگر وسایل تخلیه آماده باشند.

مسافرینی که در حال ترک هواپیما هستند از مسیر تعیین شده و تحت نظر مسئولین ادامه مسیر دهند.

نکشیدن سیگار به مسافرین تذکر داده شود.

هواپیماهایی که پله های جدایی ناپذیر دارند مستقر شوند.

تماس با ما

آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد

شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش

تلفن: 02144631383

شماره فاکس: 02189776959

ایمیل: info[at]koushakish[.]com

+ آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 18 مهر 2017 1:03:09 ب ظ .