مدیریت ایمنی: آن روزي پايانش خوش است که حادثه اي رخ ندهد.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

مسافرت خانم های باردار PREGNANT PASSENGER

مسافرت خانم های باردار تا هفته 32 سی ودوم بارداری در صورتی که وضع عمومی آنان طبیعی بوده و سابقه زایمان زودرس و یا سزارین نداشته و مدت پرواز کمتر از 4 ساعت باشد، ارائه گواهی پزشک معالج کافی می باشد. در این رابطه تعهدنامه کتبی و یا شفاهی بیمار و یا همراهان بیمار نمی تواند جایگزین گواهی پزشک معالج گردد.

از هفته سی و دوم تا هفته سی و پنجم بارداری مسافرت خانم های باردار با ارائه گواهی پزشک متخصص زنان با پر کردن فرم پزشکی مخصوص شرکت حمل کننده و تأیید مرکز پزشکی شرکت حمل کننده یا پزشک معتمد طرف قرارداد بلامانع است.

از هفته سی و پنجم تا پایان هفته سی و ششم بارداری مسافرت خانم های باردار مجاز نمی باشد مگر در موارد خاص و با تأکید اضطراری بودن وضعیت بیمار توسط پزشک معالج متخصص زنان با پر کردن فرم پزشکی مخصوص شرکت حمل کننده و تأیید مرکز پزشکی شرکت حمل کننده و یا پزشک معتمد طرف قرارداد بلامانع است.

 

مسافرت خانم های باردار از هفته سی و پنجم و تا یک هفته پس از زایمان با هواپیما مجاز نمی باشد.

مسافرت خانم های باردار در تمام مراحل بارداری در مسیرهایی که مدت پرواز آنان 4 ساعت یا بیشتر باشد مستلزم داشتن گواهی از پزشک معالج و تأیید مرکز پزشکی و یا پزشک معتمد طرف قرارداد شرکت حمل کننده می باشد.

برای اطلاع از مدت بارداری خانم های باردار می توان به اظهارات آنان اعتماد و اکتفا نمود.

شماره صندلی اختصاص یافته برای خانم های بار دار می بایست در کنار راهروها و نزدیک به دستشویی در نظر گرفته شود.

فرم مخصوص پزشکی اینگونه از مسافران در 2 نسخه بوده وتا 72 ساعت معتبر می باشد.

رعایت مقررات شرکت هواپیمائی حمل کننده در اولویت می باشد.

منبع: فصل اول GOM خدمات مسافر شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش

تماس با ما

آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد

شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش

تلفن: 02144631383

شماره فاکس: 02189776959

ایمیل: info[at]koushakish[.]com

+ آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 18 مهر 2017 1:03:09 ب ظ .