مدیریت ایمنی: بهاي هر حادثه هميشه سنگين است.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

محدودیت پذیرش مسافران نابینا

محدودیت پذیرش مسافران نابینا در عموم شرکتهای هواپیمائی بشرح ذیل می باشد:

تا 4 نفر بدون همراه
5 نفر یک همراه
تا 10 نفر دو همراه

اصولا" به ازاء هر 5 نفر مسافر نابینا یک همراه و به ازاء هر 10 نفر مسافر نابینا یک نفرمهماندار اضافه گردد.

در مورد تیمهای ورزشی معلولان و جانبازان و نابینایان و کر و لال در صورتی که تعداد آنان ازحد مجاز تعیین شده بیشتر باشد شرکت هواپیمائی اقدامات لازم را جهت اضافه نمودن مهماندار برای پرواز انجام خواهند داد.

منبع: فصل اول GOM خدمات مسافر

تماس با ما

آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد

شرکت خدمات فرودگاهی همراه کوشا کیش

تلفن: 02144631383

شماره فاکس: 02189776959

ایمیل: info[at]koushakish[.]com

+ آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 18 مهر 2017 1:03:09 ب ظ .